اوقات نماز Австралия

Австралия اوقات نماز Австралия - Namaz Timings Australia -- ۱۱ декабрь ۲۰۲۳ - понедельник

 • история
 • Фаджр
 • восход
 • Исра
 • Зухр
 • 'Аср
 • Магриб
 • Иша
 • Кибла
 • Сидней
 • Фаджр41:03
 • восход34:05
 • Исра09:06
 • Зухр53:12
 • 'Аср38:16
 • Магриб07:20
 • Иша42:21
 • Кибла42:12
 • Мельбурн
 • Фаджр41:03
 • восход47:05
 • Исра25:06
 • Зухр18:13
 • 'Аср12:17
 • Магриб44:20
 • Иша29:22
 • Кибла04:13
 • Вуллонгонг
 • Фаджр39:03
 • восход34:05
 • Исра09:06
 • Зухр54:12
 • 'Аср41:16
 • Магриб09:20
 • Иша46:21
 • Кибла43:12
 • Аделаида
 • Фаджр56:03
 • восход52:05
 • Исра27:06
 • Зухр14:13
 • 'Аср01:17
 • Магриб30:20
 • Иша07:22
 • Кибла57:12
 • Гриффит
 • Фаджр59:03
 • восход54:05
 • Исра28:06
 • Зухр14:13
 • 'Аср00:17
 • Магриб28:20
 • Иша04:22
 • Кибла00:13
 • Брисбен
 • Фаджр02:03
 • восход43:04
 • Исра15:05
 • Зухр46:11
 • 'Аср15:15
 • Магриб43:18
 • Иша08:20
 • Кибла38:12
 • Перт
 • Фаджр13:03
 • восход01:05
 • Исра34:05
 • Зухр15:12
 • 'Аср55:15
 • Магриб23:19
 • Иша54:20
 • Кибла21:13
 • Канберра
 • Фаджр40:03
 • восход37:05
 • Исра14:06
 • Зухр01:13
 • 'Аср50:16
 • Магриб20:20
 • Иша59:21
 • Кибла49:12
 • Renmark
 • Фаджр52:03
 • восход46:05
 • Исра20:06
 • Зухр05:13
 • 'Аср51:16
 • Магриб18:20
 • Иша54:21
 • Кибла49:12
 • Шеппартон
 • Фаджр50:03
 • восход51:05
 • Исра26:06
 • Зухр16:13
 • 'Аср07:17
 • Магриб36:20
 • Иша17:22
 • Кибла02:13
 • Джелонг
 • Фаджр43:03
 • восход49:05
 • Исра26:06
 • Зухр20:13
 • 'Аср15:17
 • Магриб46:20
 • Иша32:22
 • Кибла05:13
 • Милдьюра
 • Фаджр16:04
 • восход09:06
 • Исра44:06
 • Зухр29:13
 • 'Аср15:17
 • Магриб43:20
 • Иша19:22
 • Кибла14:13

Австралия - Australia

اوقات نماز Австралия - Namaz Timings Australia - Prayer Timings Australia