اوقات نماز Австралия

Австралия اوقات نماز Австралия - Namaz Timings Australia -- ۲٨ май ۲۰۲۴ - вторник

 • история
 • Фаджр
 • восход
 • Исра
 • Зухр
 • 'Аср
 • Магриб
 • Иша
 • Кибла
 • Сидней
 • Фаджр11:05
 • восход45:06
 • Исра21:07
 • Зухр57:11
 • 'Аср42:14
 • Магриб03:17
 • Иша24:18
 • Кибла26:11
 • Мельбурн
 • Фаджр39:05
 • восход18:07
 • Исра57:07
 • Зухр22:12
 • 'Аср58:14
 • Магриб20:17
 • Иша45:18
 • Кибла45:11
 • Вуллонгонг
 • Фаджр12:05
 • восход48:06
 • Исра23:07
 • Зухр59:11
 • 'Аср42:14
 • Магриб03:17
 • Иша25:18
 • Кибла27:11
 • Аделаида
 • Фаджр32:05
 • восход08:07
 • Исра44:07
 • Зухр18:12
 • 'Аср00:15
 • Магриб21:17
 • Иша43:18
 • Кибла25:11
 • Гриффит
 • Фаджр32:05
 • восход07:07
 • Исра42:07
 • Зухр18:12
 • 'Аср02:15
 • Магриб23:17
 • Иша44:18
 • Кибла38:11
 • Брисбен
 • Фаджр56:04
 • восход25:06
 • Исра57:06
 • Зухр50:11
 • 'Аср48:14
 • Магриб09:17
 • Иша25:18
 • Кибла12:11
 • Перт
 • Фаджр30:05
 • восход03:07
 • Исра37:07
 • Зухр19:12
 • 'Аср08:15
 • Магриб28:17
 • Иша47:18
 • Кибла18:17
 • Канберра
 • Фаджр19:05
 • восход56:06
 • Исра33:07
 • Зухр06:12
 • 'Аср47:14
 • Магриб09:17
 • Иша32:18
 • Кибла33:11
 • Renmark
 • Фаджр23:05
 • восход59:06
 • Исра33:07
 • Зухр09:12
 • 'Аср53:14
 • Магриб13:17
 • Иша35:18
 • Кибла19:11
 • Шеппартон
 • Фаджр37:05
 • восход15:07
 • Исра51:07
 • Зухр20:12
 • 'Аср59:14
 • Магриб20:17
 • Иша43:18
 • Кибла42:11
 • Джелонг
 • Фаджр43:05
 • восход23:07
 • Исра00:08
 • Зухр24:12
 • 'Аср59:14
 • Магриб20:17
 • Иша46:18
 • Кибла46:11
 • Милдьюра
 • Фаджр47:05
 • восход23:07
 • Исра57:07
 • Зухр33:12
 • 'Аср17:15
 • Магриб38:17
 • Иша59:18
 • Кибла46:11

Австралия - Australia

اوقات نماز Австралия - Namaz Timings Australia - Prayer Timings Australia