اوقات نماز Люксембург

Люксембург اوقات نماز Люксембург - Namaz Timings Luxembourg -- ۱۱ декабрь ۲۰۲۳ - понедельник

 • история
 • Фаджр
 • восход
 • Исра
 • Зухр
 • 'Аср
 • Магриб
 • Иша
 • Кибла
 • Люксембург
 • Фаджр12:06
 • восход17:08
 • Исра19:09
 • Зухр33:12
 • 'Аср24:14
 • Магриб43:16
 • Иша32:18
 • Кибла14:08

Люксембург - Luxembourg

اوقات نماز Люксембург - Namaz Timings Luxembourg - Prayer Timings Luxembourg