اوقات نماز Люксембург

Люксембург اوقات نماز Люксембург - Namaz Timings Luxembourg -- ۲٨ май ۲۰۲۴ - вторник

 • история
 • Фаджр
 • восход
 • Исра
 • Зухр
 • 'Аср
 • Магриб
 • Иша
 • Кибла
 • Люксембург
 • Фаджр33:01
 • восход32:05
 • Исра28:06
 • Зухр38:13
 • 'Аср53:17
 • Магриб38:21
 • Иша33:00
 • Кибла18:11

Люксембург - Luxembourg

اوقات نماز Люксембург - Namaz Timings Luxembourg - Prayer Timings Luxembourg