اوقات نماز Австрия

Австрия اوقات نماز Австрия - Namaz Timings Austria -- ۲٨ май ۲۰۲۴ - вторник

 • история
 • Фаджр
 • восход
 • Исра
 • Зухр
 • 'Аср
 • Магриб
 • Иша
 • Кибла
 • Вена
 • Фаджр33:01
 • восход56:04
 • Исра52:05
 • Зухр57:12
 • 'Аср09:17
 • Магриб53:20
 • Иша30:23
 • Кибла18:11
 • Инсбрук
 • Фаджр16:02
 • восход20:05
 • Исра24:06
 • Зухр17:13
 • 'Аср27:17
 • Магриб08:21
 • Иша35:23
 • Кибла18:11
 • Линц
 • Фаджр49:01
 • восход06:05
 • Исра14:06
 • Зухр05:13
 • 'Аср18:17
 • Магриб59:20
 • Иша34:23
 • Кибла18:11
 • Грац
 • Фаджр08:02
 • восход06:05
 • Исра13:06
 • Зухр01:13
 • 'Аср11:17
 • Магриб50:20
 • Иша14:23
 • Кибла18:11
 • Брегенц
 • Фаджр26:02
 • восход28:05
 • Исра28:06
 • Зухр23:13
 • 'Аср34:17
 • Магриб13:21
 • Иша40:23
 • Кибла18:11
 • Вельс
 • Фаджр51:01
 • восход07:05
 • Исра26:06
 • Зухр06:13
 • 'Аср18:17
 • Магриб00:21
 • Иша34:23
 • Кибла18:11
 • Зальцбург
 • Фаджр59:01
 • восход11:05
 • Исра24:06
 • Зухр10:13
 • 'Аср22:17
 • Магриб04:21
 • Иша36:23
 • Кибла18:11
 • Куфштайн
 • Фаджр11:02
 • восход17:05
 • Исра26:06
 • Зухр13:13
 • 'Аср25:17
 • Магриб05:21
 • Иша34:23
 • Кибла18:11
 • Фельдкирх
 • Фаджр29:02
 • восход29:05
 • Исра04:06
 • Зухр24:13
 • 'Аср34:17
 • Магриб13:21
 • Иша38:23
 • Кибла18:11
 • Дорнбирн
 • Фаджр20:02
 • восход26:05
 • Исра27:06
 • Зухр23:13
 • 'Аср34:17
 • Магриб15:21
 • Иша44:23
 • Кибла18:11
 • Филлах
 • Фаджр23:02
 • восход14:05
 • Исра56:05
 • Зухр07:13
 • 'Аср16:17
 • Магриб54:20
 • Иша14:23
 • Кибла18:11
 • Амштеттен
 • Фаджр51:01
 • восход04:05
 • Исра00:01
 • Зухр03:13
 • 'Аср15:17
 • Магриб56:20
 • Иша29:23
 • Кибла18:11
 • Клагенфурт
 • Фаджр18:02
 • восход11:05
 • Исра05:06
 • Зухр05:13
 • 'Аср15:17
 • Магриб53:20
 • Иша14:23
 • Кибла18:11
 • Wr. Neustadt
 • Фаджр52:01
 • восход00:05
 • Исра20:06
 • Зухр57:12
 • 'Аср09:17
 • Магриб49:20
 • Иша19:23
 • Кибла18:11
 • Бад-Гаштайн
 • Фаджр17:02
 • восход15:05
 • Исра59:05
 • Зухр10:13
 • 'Аср20:17
 • Магриб59:20
 • Иша23:23
 • Кибла18:11
 • Имст
 • Фаджр24:02
 • восход24:05
 • Исра05:06
 • Зухр19:13
 • 'Аср30:17
 • Магриб09:21
 • Иша35:23
 • Кибла18:11
 • Блуденц
 • Фаджр29:02
 • восход28:05
 • Исра56:05
 • Зухр23:13
 • 'Аср33:17
 • Магриб13:21
 • Иша37:23
 • Кибла18:11
 • Гензерндорф
 • Фаджр38:01
 • восход56:04
 • Исра58:05
 • Зухр55:12
 • 'Аср08:17
 • Магриб49:20
 • Иша24:23
 • Кибла18:11
 • Тельфс
 • Фаджр22:02
 • восход23:05
 • Исра05:06
 • Зухр18:13
 • 'Аср29:17
 • Магриб08:21
 • Иша33:23
 • Кибла18:11

Австрия - Austria

اوقات نماز Австрия - Namaz Timings Austria - Prayer Timings AustriaАвстрия

اولكه‌لر