اوقات نماز Япония

Япония اوقات نماز Япония - Namaz Timings Japon -- ۲٨ май ۲۰۲۴ - вторник

 • история
 • Фаджр
 • восход
 • Исра
 • Зухр
 • 'Аср
 • Магриб
 • Иша
 • Кибла
 • Токио
 • Фаджр29:02
 • восход24:04
 • Исра00:05
 • Зухр43:11
 • 'Аср32:15
 • Магриб57:18
 • Иша34:20
 • Кибла04:12
 • Осака
 • Фаджр53:02
 • восход45:04
 • Исра19:05
 • Зухр00:12
 • 'Аср47:15
 • Магриб10:19
 • Иша44:20
 • Кибла17:12
 • Нагоя
 • Фаджр46:02
 • восход38:04
 • Исра12:05
 • Зухр55:11
 • 'Аср42:15
 • Магриб06:19
 • Иша41:20
 • Кибла13:12
 • Кобе
 • Фаджр54:02
 • восход45:04
 • Исра30:05
 • Зухр01:12
 • 'Аср48:15
 • Магриб12:19
 • Иша46:20
 • Кибла48:12
 • Гифу
 • Фаджр44:02
 • восход38:04
 • Исра12:05
 • Зухр55:11
 • 'Аср43:15
 • Магриб07:19
 • Иша43:20
 • Кибла13:12

Япония - Japon

اوقات نماز Япония - Namaz Timings Japon - Prayer Timings Japon