اوقات نماز Грузия

Грузия اوقات نماز Грузия - Namaz Timings Georgia -- ۲٨ май ۲۰۲۴ - вторник

 • история
 • Фаджр
 • восход
 • Исра
 • Зухр
 • 'Аср
 • Магриб
 • Иша
 • Кибла
 • Батуми
 • Фаджр20:04
 • восход35:06
 • Исра29:07
 • Зухр21:14
 • 'Аср21:18
 • Магриб49:21
 • Иша44:23
 • Кибла18:14
 • Марнеули
 • Фаджр09:04
 • восход23:06
 • Исра17:07
 • Зухр08:14
 • 'Аср08:18
 • Магриб35:21
 • Иша30:23
 • Кибла18:14
 • Тбилиси
 • Фаджр06:04
 • восход22:06
 • Исра16:07
 • Зухр08:14
 • 'Аср08:18
 • Магриб36:21
 • Иша33:23
 • Кибла18:14
 • Ахалцихе
 • Фаджр15:04
 • восход30:06
 • Исра24:07
 • Зухр15:14
 • 'Аср16:18
 • Магриб43:21
 • Иша38:23
 • Кибла18:14
 • Ахмета
 • Фаджр03:04
 • восход20:06
 • Исра14:07
 • Зухр06:14
 • 'Аср07:18
 • Магриб35:21
 • Иша32:23
 • Кибла18:14
 • Кутаиси
 • Фаджр11:04
 • восход29:06
 • Исра23:07
 • Зухр16:14
 • 'Аср18:18
 • Магриб46:21
 • Иша44:23
 • Кибла18:14
 • Кварели
 • Фаджр01:04
 • восход18:06
 • Исра12:07
 • Зухр04:14
 • 'Аср05:18
 • Магриб33:21
 • Иша29:23
 • Кибла18:14
 • Поти
 • Фаджр17:04
 • восход34:06
 • Исра28:07
 • Зухр20:14
 • 'Аср22:18
 • Магриб49:21
 • Иша46:23
 • Кибла18:14
 • Хуло
 • Фаджр18:04
 • восход33:06
 • Исра27:07
 • Зухр18:14
 • 'Аср19:18
 • Магриб46:21
 • Иша42:23
 • Кибла18:14
 • Гори
 • Фаджр08:04
 • восход25:06
 • Исра19:07
 • Зухр11:14
 • 'Аср12:18
 • Магриб40:21
 • Иша37:23
 • Кибла18:14
 • Laituri
 • Фаджр17:04
 • восход33:06
 • Исра27:07
 • Зухр20:14
 • 'Аср20:18
 • Магриб48:21
 • Иша45:23
 • Кибла18:14
 • Хашури
 • Фаджр10:04
 • восход27:06
 • Исра21:07
 • Зухр13:14
 • 'Аср14:18
 • Магриб42:21
 • Иша38:23
 • Кибла18:14
 • Цалка
 • Фаджр11:04
 • восход26:06
 • Исра20:07
 • Зухр11:14
 • 'Аср11:18
 • Магриб38:21
 • Иша34:23
 • Кибла18:14
 • Кеда
 • Фаджр20:04
 • восход35:06
 • Исра28:07
 • Зухр20:14
 • 'Аср20:18
 • Магриб47:21
 • Иша42:23
 • Кибла18:14
 • Ахалкалаки
 • Фаджр15:04
 • восход29:06
 • Исра22:07
 • Зухр13:14
 • 'Аср13:18
 • Магриб40:21
 • Иша35:23
 • Кибла18:14
 • Озургети
 • Фаджр17:04
 • восход33:06
 • Исра27:07
 • Зухр19:14
 • 'Аср20:18
 • Магриб47:21
 • Иша44:23
 • Кибла18:14
 • Сагареджо
 • Фаджр05:04
 • восход21:06
 • Исра14:07
 • Зухр06:14
 • 'Аср07:18
 • Магриб34:21
 • Иша30:23
 • Кибла18:14
 • Цнори
 • Фаджр04:04
 • восход18:06
 • Исра12:07
 • Зухр03:14
 • 'Аср03:18
 • Магриб30:21
 • Иша25:23
 • Кибла18:14
 • Адигенский
 • Фаджр16:04
 • восход31:06
 • Исра25:07
 • Зухр16:14
 • 'Аср17:18
 • Магриб44:21
 • Иша40:23
 • Кибла18:14

Грузия - Georgia

اوقات نماز Грузия - Namaz Timings Georgia - Prayer Timings GeorgiaГрузия

اولكه‌لر