اوقات نماز Китайская

Китайская اوقات نماز Китайская - Namaz Timings China -- ۱۱ декабрь ۲۰۲۳ - понедельник

 • история
 • Фаджр
 • восход
 • Исра
 • Зухр
 • 'Аср
 • Магриб
 • Иша
 • Кибла
 • Гуанчжоу
 • Фаджр29:05
 • восход55:06
 • Исра27:07
 • Зухр26:12
 • 'Аср28:15
 • Магриб50:17
 • Иша04:19
 • Кибла07:13
 • Пекин
 • Фаджр36:05
 • восход20:07
 • Исра01:08
 • Зухр12:12
 • 'Аср37:14
 • Магриб58:16
 • Иша28:18
 • Кибла59:00
 • Шанхай
 • Фаджр06:05
 • восход39:06
 • Исра13:07
 • Зухр53:11
 • 'Аср39:14
 • Магриб00:17
 • Иша19:18
 • Кибла40:12

Китайская - China

اوقات نماز Китайская - Namaz Timings China - Prayer Timings China