اوقات نماز Китайская

Китайская اوقات نماز Китайская - Namaz Timings China -- ۱۶ апрель ۲۰۲۴ - вторник

 • история
 • Фаджр
 • восход
 • Исра
 • Зухр
 • 'Аср
 • Магриб
 • Иша
 • Кибла
 • Гуанчжоу
 • Фаджр40:04
 • восход04:06
 • Исра33:06
 • Зухр33:12
 • 'Аср59:15
 • Магриб56:18
 • Иша07:20
 • Кибла41:12
 • Пекин
 • Фаджр46:03
 • восход31:05
 • Исра07:06
 • Зухр19:12
 • 'Аср03:16
 • Магриб02:19
 • Иша31:20
 • Кибла59:00
 • Шанхай
 • Фаджр51:03
 • восход23:05
 • Исра54:05
 • Зухр59:11
 • 'Аср36:15
 • Магриб30:18
 • Иша48:19
 • Кибла16:12

Китайская - China

اوقات نماز Китайская - Namaz Timings China - Prayer Timings China