اوقات نماز Южная Корея

Южная Корея اوقات نماز Южная Корея - Namaz Timings South Korea -- ۱۰ декабрь ۲۰۲۳ - воскресенье

 • история
 • Фаджр
 • восход
 • Исра
 • Зухр
 • 'Аср
 • Магриб
 • Иша
 • Кибла
 • Сеул
 • Фаджр51:05
 • восход32:07
 • Исра20:08
 • Зухр29:12
 • 'Аср01:15
 • Магриб21:17
 • Иша47:18
 • Кибла25:13

Южная Корея - South Korea

اوقات نماز Южная Корея - Namaz Timings South Korea - Prayer Timings South Korea