اوقات نماز Южная Корея

Южная Корея اوقات نماز Южная Корея - Namaz Timings South Korea -- ۱۶ апрель ۲۰۲۴ - вторник

 • история
 • Фаджр
 • восход
 • Исра
 • Зухр
 • 'Аср
 • Магриб
 • Иша
 • Кибла
 • Сеул
 • Фаджр12:04
 • восход53:05
 • Исра36:06
 • Зухр37:12
 • 'Аср19:16
 • Магриб15:19
 • Иша41:20
 • Кибла02:13

Южная Корея - South Korea

اوقات نماز Южная Корея - Namaz Timings South Korea - Prayer Timings South Korea