اوقات نماز Сербия

Сербия اوقات نماز Сербия - Namaz Timings Serbia -- ۱۱ декабрь ۲۰۲۳ - понедельник

 • история
 • Фаджр
 • восход
 • Исра
 • Зухр
 • 'Аср
 • Магриб
 • Иша
 • Кибла
 • Белград
 • Фаджр02:05
 • восход55:06
 • Исра55:07
 • Зухр41:11
 • 'Аср44:13
 • Магриб08:16
 • Иша48:17
 • Кибла36:08
 • Ниш
 • Фаджр55:04
 • восход45:06
 • Исра43:07
 • Зухр35:11
 • 'Аср49:13
 • Магриб07:16
 • Иша44:17
 • Кибла34:08
 • Воеводина
 • Фаджр06:05
 • восход00:07
 • Исра00:08
 • Зухр44:11
 • 'Аср51:13
 • Магриб09:16
 • Иша49:17
 • Кибла35:08
 • Preševo
 • Фаджр54:04
 • восход43:06
 • Исра39:07
 • Зухр36:11
 • 'Аср49:13
 • Магриб12:16
 • Иша47:17
 • Кибла26:08

Сербия - Serbia

اوقات نماز Сербия - Namaz Timings Serbia - Prayer Timings Serbia