اوقات نماز Сербия

Сербия اوقات نماز Сербия - Namaz Timings Serbia -- ۱۶ апрель ۲۰۲۴ - вторник

 • история
 • Фаджр
 • восход
 • Исра
 • Зухр
 • 'Аср
 • Магриб
 • Иша
 • Кибла
 • Белград
 • Фаджр47:03
 • восход44:05
 • Исра36:06
 • Зухр48:12
 • 'Аср29:16
 • Магриб35:19
 • Иша16:21
 • Кибла55:10
 • Ниш
 • Фаджр47:03
 • восход40:05
 • Исра31:06
 • Зухр42:12
 • 'Аср28:16
 • Магриб27:19
 • Иша05:21
 • Кибла54:10
 • Воеводина
 • Фаджр47:03
 • восход46:05
 • Исра38:06
 • Зухр50:12
 • 'Аср37:16
 • Магриб38:19
 • Иша21:21
 • Кибла55:10
 • Preševo
 • Фаджр53:03
 • восход43:05
 • Исра34:06
 • Зухр43:12
 • 'Аср23:16
 • Магриб26:19
 • Иша02:21
 • Кибла52:10

Сербия - Serbia

اوقات نماز Сербия - Namaz Timings Serbia - Prayer Timings Serbia