اوقات نماز Индонезия

Индонезия اوقات نماز Индонезия - Namaz Timings Indonesia -- ۲٨ май ۲۰۲۴ - вторник

 • история
 • Фаджр
 • восход
 • Исра
 • Зухр
 • 'Аср
 • Магриб
 • Иша
 • Кибла
 • Джакарта
 • Фаджр32:04
 • восход52:05
 • Исра21:06
 • Зухр55:11
 • 'Аср17:15
 • Магриб52:17
 • Иша00:19
 • Кибла57:10
 • Ачех
 • Фаджр59:04
 • восход21:06
 • Исра59:06
 • Зухр41:12
 • 'Аср06:16
 • Магриб55:18
 • Иша04:20
 • Кибла00:01

Индонезия - Indonesia

اوقات نماز Индонезия - Namaz Timings Indonesia - Prayer Timings Indonesia