اوقات نماز Босния и Герцеговина

Босния и Герцеговина اوقات نماز Босния и Герцеговина - Namaz Timings Bosnia and Herzegovina -- ۱۱ декабрь ۲۰۲۳ - понедельник

 • история
 • Фаджр
 • восход
 • Исра
 • Зухр
 • 'Аср
 • Магриб
 • Иша
 • Кибла
 • Сараево
 • Фаджр09:05
 • восход01:07
 • Исра00:08
 • Зухр49:11
 • 'Аср01:14
 • Магриб20:16
 • Иша58:17
 • Кибла21:08
 • Тузла
 • Фаджр10:05
 • восход02:07
 • Исра02:08
 • Зухр48:11
 • 'Аср53:13
 • Магриб16:16
 • Иша56:17
 • Кибла26:08
 • Баня-Лука
 • Фаджр16:05
 • восход09:07
 • Исра09:08
 • Зухр55:11
 • 'Аср03:14
 • Магриб21:16
 • Иша01:18
 • Кибла21:08
 • Горажде
 • Фаджр07:05
 • восход59:06
 • Исра57:07
 • Зухр47:11
 • 'Аср00:14
 • Магриб18:16
 • Иша56:17
 • Кибла22:08
 • Травник
 • Фаджр13:05
 • восход06:07
 • Исра05:08
 • Зухр53:11
 • 'Аср03:14
 • Магриб22:16
 • Иша00:18
 • Кибла20:08
 • Мостар
 • Фаджр11:05
 • восход02:07
 • Исра00:08
 • Зухр52:11
 • 'Аср00:14
 • Магриб24:16
 • Иша01:18
 • Кибла15:08
 • Зеница
 • Фаджр12:05
 • восход05:07
 • Исра04:08
 • Зухр52:11
 • 'Аср02:14
 • Магриб21:16
 • Иша59:17
 • Кибла21:08
 • Бихач
 • Фаджр21:05
 • восход15:07
 • Исра15:08
 • Зухр00:12
 • 'Аср08:14
 • Магриб27:16
 • Иша06:18
 • Кибла16:08

Босния и Герцеговина - Bosnia and Herzegovina

اوقات نماز Босния и Герцеговина - Namaz Timings Bosnia and Herzegovina - Prayer Timings Bosnia and Herzegovina