اوقات نماز Босния и Герцеговина

Босния и Герцеговина اوقات نماز Босния и Герцеговина - Namaz Timings Bosnia and Herzegovina -- ۱۶ апрель ۲۰۲۴ - вторник

 • история
 • Фаджр
 • восход
 • Исра
 • Зухр
 • 'Аср
 • Магриб
 • Иша
 • Кибла
 • Сараево
 • Фаджр00:04
 • восход54:05
 • Исра46:06
 • Зухр56:12
 • 'Аср42:16
 • Магриб41:19
 • Иша20:21
 • Кибла51:10
 • Тузла
 • Фаджр55:03
 • восход51:05
 • Исра44:06
 • Зухр55:12
 • 'Аср36:16
 • Магриб42:19
 • Иша22:21
 • Кибла52:10
 • Баня-Лука
 • Фаджр00:04
 • восход57:05
 • Исра49:06
 • Зухр01:13
 • 'Аср48:16
 • Магриб48:19
 • Иша30:21
 • Кибла51:10
 • Горажде
 • Фаджр57:03
 • восход51:05
 • Исра43:06
 • Зухр54:12
 • 'Аср40:16
 • Магриб39:19
 • Иша18:21
 • Кибла51:10
 • Мостар
 • Фаджр04:04
 • восход57:05
 • Исра48:06
 • Зухр59:12
 • 'Аср39:16
 • Магриб43:19
 • Иша21:21
 • Кибла49:10
 • Травник
 • Фаджр00:04
 • восход56:05
 • Исра48:06
 • Зухр59:12
 • 'Аср45:16
 • Магриб46:19
 • Иша26:21
 • Кибла51:10
 • Бихач
 • Фаджр05:04
 • восход02:06
 • Исра54:06
 • Зухр06:13
 • 'Аср53:16
 • Магриб54:19
 • Иша35:21
 • Кибла50:10
 • Зеница
 • Фаджр59:03
 • восход55:05
 • Исра47:06
 • Зухр58:12
 • 'Аср45:16
 • Магриб45:19
 • Иша25:21
 • Кибла51:10

Босния и Герцеговина - Bosnia and Herzegovina

اوقات نماز Босния и Герцеговина - Namaz Timings Bosnia and Herzegovina - Prayer Timings Bosnia and Herzegovina