اوقات نماز Босния и Герцеговина

Босния и Герцеговина اوقات نماز Босния и Герцеговина - Namaz Timings Bosnia and Herzegovina -- ۲۵ июль ۲۰۲۴ - четверг

 • история
 • Фаджр
 • восход
 • Исра
 • Зухр
 • 'Аср
 • Магриб
 • Иша
 • Кибла
 • Сараево
 • Фаджр56:02
 • восход17:05
 • Исра12:06
 • Зухр03:13
 • 'Аср05:17
 • Магриб30:20
 • Иша29:22
 • Кибла23:11
 • Тузла
 • Фаджр49:02
 • восход14:05
 • Исра09:06
 • Зухр02:13
 • 'Аср00:17
 • Магриб31:20
 • Иша33:22
 • Кибла23:11
 • Баня-Лука
 • Фаджр53:02
 • восход19:05
 • Исра15:06
 • Зухр08:13
 • 'Аср11:17
 • Магриб38:20
 • Иша40:22
 • Кибла23:11
 • Горажде
 • Фаджр56:02
 • восход16:05
 • Исра11:06
 • Зухр01:13
 • 'Аср02:17
 • Магриб27:20
 • Иша25:22
 • Кибла23:11
 • Мостар
 • Фаджр03:03
 • восход21:05
 • Исра16:06
 • Зухр05:13
 • 'Аср01:17
 • Магриб31:20
 • Иша27:22
 • Кибла23:11
 • Травник
 • Фаджр57:02
 • восход19:05
 • Исра15:06
 • Зухр06:13
 • 'Аср09:17
 • Магриб34:20
 • Иша34:22
 • Кибла23:11
 • Бихач
 • Фаджр58:02
 • восход24:05
 • Исра20:06
 • Зухр13:13
 • 'Аср17:17
 • Магриб43:20
 • Иша45:22
 • Кибла22:11
 • Зеница
 • Фаджр56:02
 • восход19:05
 • Исра14:06
 • Зухр05:13
 • 'Аср08:17
 • Магриб33:20
 • Иша33:22
 • Кибла23:11

Босния и Герцеговина - Bosnia and Herzegovina

اوقات نماز Босния и Герцеговина - Namaz Timings Bosnia and Herzegovina - Prayer Timings Bosnia and Herzegovina