اوقات نماز Филиппины

Филиппины اوقات نماز Филиппины - Namaz Timings Philippines -- ۱۱ декабрь ۲۰۲۳ - понедельник

 • история
 • Фаджр
 • восход
 • Исра
 • Зухр
 • 'Аср
 • Магриб
 • Иша
 • Кибла
 • Манила
 • Фаджр45:04
 • восход08:06
 • Исра47:06
 • Зухр54:11
 • 'Аср08:15
 • Магриб35:17
 • Иша44:18
 • Кибла42:12
 • Себу
 • Фаджр27:04
 • восход48:05
 • Исра27:06
 • Зухр43:11
 • 'Аср01:15
 • Магриб31:17
 • Иша40:18
 • Кибла28:12

Филиппины - Philippines

اوقات نماز Филиппины - Namaz Timings Philippines - Prayer Timings Philippines