اوقات نماز Сингапур

Сингапур اوقات نماز Сингапур - Namaz Timings Singapore -- ۲٨ май ۲۰۲۴ - вторник

 • история
 • Фаджр
 • восход
 • Исра
 • Зухр
 • 'Аср
 • Магриб
 • Иша
 • Кибла
 • Сингапур
 • Фаджр32:05
 • восход52:06
 • Исра21:07
 • Зухр07:13
 • 'Аср32:16
 • Магриб15:19
 • Иша23:20
 • Кибла59:00

Сингапур - Singapore

اوقات نماز Сингапур - Namaz Timings Singapore - Prayer Timings Singapore