اوقات نماز Сингапур

Сингапур اوقات نماز Сингапур - Namaz Timings Singapore -- ۱۱ декабрь ۲۰۲۳ - понедельник

 • история
 • Фаджр
 • восход
 • Исра
 • Зухр
 • 'Аср
 • Магриб
 • Иша
 • Кибла
 • Сингапур
 • Фаджр31:05
 • восход52:06
 • Исра21:07
 • Зухр02:13
 • 'Аср27:16
 • Магриб07:19
 • Иша15:20
 • Кибла41:13

Сингапур - Singapore

اوقات نماز Сингапур - Namaz Timings Singapore - Prayer Timings Singapore