اوقات نماز Греция

Греция اوقات نماز Греция - Namaz Timings Greece -- ۱۶ апрель ۲۰۲۴ - вторник

 • история
 • Фаджр
 • восход
 • Исра
 • Зухр
 • 'Аср
 • Магриб
 • Иша
 • Кибла
 • Афины
 • Фаджр59:04
 • восход41:06
 • Исра29:07
 • Зухр35:13
 • 'Аср17:17
 • Магриб12:20
 • Иша40:21
 • Кибла47:11
 • Салоники
 • Фаджр54:04
 • восход41:06
 • Исра30:07
 • Зухр38:13
 • 'Аср22:17
 • Магриб18:20
 • Иша50:21
 • Кибла51:11
 • Комотини
 • Фаджр43:04
 • восход31:06
 • Исра20:07
 • Зухр28:13
 • 'Аср12:17
 • Магриб09:20
 • Иша42:21
 • Кибла56:11
 • Ксанти
 • Фаджр43:04
 • восход31:06
 • Исра21:07
 • Зухр30:13
 • 'Аср15:17
 • Магриб12:20
 • Иша46:21
 • Кибла55:11
 • Александруполис
 • Фаджр41:04
 • восход28:06
 • Исра17:07
 • Зухр26:13
 • 'Аср11:17
 • Магриб07:20
 • Иша41:21
 • Кибла57:11

Греция - Greece

اوقات نماز Греция - Namaz Timings Greece - Prayer Timings Greece