اوقات نماز Республика Косово

Республика Косово اوقات نماز Республика Косово - Namaz Timings Kosovo -- ۱۶ апрель ۲۰۲۴ - вторник

 • история
 • Фаджр
 • восход
 • Исра
 • Зухр
 • 'Аср
 • Магриб
 • Иша
 • Кибла
 • Peja
 • Фаджр57:03
 • восход48:05
 • Исра39:06
 • Зухр49:12
 • 'Аср34:16
 • Магриб32:19
 • Иша08:21
 • Кибла51:10
 • Гнилане
 • Фаджр54:03
 • восход44:05
 • Исра35:06
 • Зухр44:12
 • 'Аср29:16
 • Магриб27:19
 • Иша03:21
 • Кибла52:10
 • Призрен
 • Фаджр57:03
 • восход47:05
 • Исра38:06
 • Зухр47:12
 • 'Аср32:16
 • Магриб30:19
 • Иша05:21
 • Кибла51:10
 • Приштина
 • Фаджр54:03
 • восход45:05
 • Исра36:06
 • Зухр45:12
 • 'Аср30:16
 • Магриб29:19
 • Иша05:21
 • Кибла52:10

Республика Косово - Kosovo

اوقات نماز Республика Косово - Namaz Timings Kosovo - Prayer Timings Kosovo