اوقات نماز Италия

Италия اوقات نماز Италия - Namaz Timings Italy -- ۲٨ май ۲۰۲۴ - вторник

 • история
 • Фаджр
 • восход
 • Исра
 • Зухр
 • 'Аср
 • Магриб
 • Иша
 • Кибла
 • Милан
 • Фаджр57:02
 • восход37:05
 • Исра29:06
 • Зухр25:13
 • 'Аср33:17
 • Магриб08:21
 • Иша20:23
 • Кибла18:11
 • Рим
 • Фаджр19:03
 • восход36:05
 • Исра25:06
 • Зухр12:13
 • 'Аср13:17
 • Магриб43:20
 • Иша38:22
 • Кибла18:11
 • Венеция
 • Фаджр45:02
 • восход25:05
 • Исра16:06
 • Зухр13:13
 • 'Аср20:17
 • Магриб55:20
 • Иша07:23
 • Кибла18:11
 • Комо
 • Фаджр52:02
 • восход36:05
 • Исра28:06
 • Зухр26:13
 • 'Аср34:17
 • Магриб11:21
 • Иша25:23
 • Кибла18:11
 • Империя
 • Фаджр18:03
 • восход47:05
 • Исра37:06
 • Зухр30:13
 • 'Аср35:17
 • Магриб08:21
 • Иша12:23
 • Кибла18:11
 • Модена
 • Фаджр59:02
 • восход33:05
 • Исра24:06
 • Зухр19:13
 • 'Аср25:17
 • Магриб59:20
 • Иша06:23
 • Кибла18:11
 • Гроссето
 • Фаджр17:03
 • восход39:05
 • Исра28:06
 • Зухр18:13
 • 'Аср20:17
 • Магриб51:20
 • Иша50:22
 • Кибла18:11

Италия - Italy

اوقات نماز Италия - Namaz Timings Italy - Prayer Timings Italy