اوقات نماز Италия

Италия اوقات نماز Италия - Namaz Timings Italy -- ۱۱ декабрь ۲۰۲۳ - понедельник

 • история
 • Фаджр
 • восход
 • Исра
 • Зухр
 • 'Аср
 • Магриб
 • Иша
 • Кибла
 • Милан
 • Фаджр54:05
 • восход48:07
 • Исра43:08
 • Зухр21:12
 • 'Аср27:14
 • Магриб47:16
 • Иша26:18
 • Кибла57:07
 • Рим
 • Фаджр35:05
 • восход23:07
 • Исра14:08
 • Зухр08:12
 • 'Аср26:14
 • Магриб46:16
 • Иша19:18
 • Кибла42:07
 • Венеция
 • Фаджр41:05
 • восход36:07
 • Исра31:08
 • Зухр08:12
 • 'Аср15:14
 • Магриб35:16
 • Иша14:18
 • Кибла07:08
 • Комо
 • Фаджр54:05
 • восход49:07
 • Исра45:08
 • Зухр21:12
 • 'Аср27:14
 • Магриб47:16
 • Иша27:18
 • Кибла59:07
 • Империя
 • Фаджр56:05
 • восход48:07
 • Исра41:08
 • Зухр26:12
 • 'Аср38:14
 • Магриб58:16
 • Иша34:18
 • Кибла42:07
 • Модена
 • Фаджр45:05
 • восход38:07
 • Исра33:08
 • Зухр14:12
 • 'Аср23:14
 • Магриб44:16
 • Иша21:18
 • Кибла57:07
 • Гроссето
 • Фаджр42:05
 • восход31:07
 • Исра23:08
 • Зухр13:12
 • 'Аср29:14
 • Магриб49:16
 • Иша23:18
 • Кибла44:07

Италия - Italy

اوقات نماز Италия - Namaz Timings Italy - Prayer Timings Italy