اوقات نماز Румыния

Румыния اوقات نماز Румыния - Namaz Timings Romania -- ۲٨ май ۲۰۲۴ - вторник

 • история
 • Фаджр
 • восход
 • Исра
 • Зухр
 • 'Аср
 • Магриб
 • Иша
 • Кибла
 • Бухарест
 • Фаджр57:02
 • восход29:05
 • Исра24:06
 • Зухр23:13
 • 'Аср29:17
 • Магриб00:21
 • Иша08:23
 • Кибла18:12
 • Яссы
 • Фаджр13:02
 • восход12:05
 • Исра10:06
 • Зухр17:13
 • 'Аср27:17
 • Магриб04:21
 • Иша31:23
 • Кибла18:12
 • Тырговиште
 • Фаджр52:02
 • восход29:05
 • Исра25:06
 • Зухр26:13
 • 'Аср32:17
 • Магриб05:21
 • Иша16:23
 • Кибла18:12
 • Мангалия
 • Фаджр54:02
 • восход21:05
 • Исра16:06
 • Зухр13:13
 • 'Аср17:17
 • Магриб47:20
 • Иша51:22
 • Кибла18:12
 • Брэила
 • Фаджр41:02
 • восход19:05
 • Исра14:06
 • Зухр15:13
 • 'Аср22:17
 • Магриб55:20
 • Иша07:23
 • Кибла18:12
 • Брашов
 • Фаджр43:02
 • восход25:05
 • Исра23:06
 • Зухр25:13
 • 'Аср33:17
 • Магриб07:21
 • Иша23:23
 • Кибла18:12
 • Арад
 • Фаджр56:02
 • восход42:05
 • Исра39:06
 • Зухр42:13
 • 'Аср51:17
 • Магриб25:21
 • Иша43:23
 • Кибла18:12
 • Крайова
 • Фаджр08:03
 • восход38:05
 • Исра34:06
 • Зухр32:13
 • 'Аср37:17
 • Магриб08:21
 • Иша16:23
 • Кибла18:12
 • Галац
 • Фаджр39:02
 • восход18:05
 • Исра14:06
 • Зухр15:13
 • 'Аср22:17
 • Магриб55:20
 • Иша08:23
 • Кибла18:12
 • Констанца
 • Фаджр50:02
 • восход20:05
 • Исра15:06
 • Зухр13:13
 • 'Аср18:17
 • Магриб48:20
 • Иша54:22
 • Кибла18:12
 • Тимишоара
 • Фаджр00:03
 • восход43:05
 • Исра40:06
 • Зухр42:13
 • 'Аср50:17
 • Магриб24:21
 • Иша41:23
 • Кибла18:12
 • Меджидия
 • Фаджр50:02
 • восход21:05
 • Исра16:06
 • Зухр14:13
 • 'Аср20:17
 • Магриб50:20
 • Иша58:22
 • Кибла18:12
 • Тыргу Муреш
 • Фаджр33:02
 • восход26:05
 • Исра24:06
 • Зухр29:13
 • 'Аср39:17
 • Магриб15:21
 • Иша37:23
 • Кибла18:12
 • Плоешти
 • Фаджр51:02
 • восход27:05
 • Исра23:06
 • Зухр23:13
 • 'Аср30:17
 • Магриб02:21
 • Иша13:23
 • Кибла18:12
 • Сибиу
 • Фаджр49:02
 • восход31:05
 • Исра28:06
 • Зухр31:13
 • 'Аср39:17
 • Магриб13:21
 • Иша29:23
 • Кибла18:12
 • Клуж
 • Фаджр34:02
 • восход29:05
 • Исра27:06
 • Зухр33:13
 • 'Аср43:17
 • Магриб19:21
 • Иша43:23
 • Кибла18:12
 • Кэлэраши
 • Фаджр54:02
 • восход24:05
 • Исра19:06
 • Зухр18:13
 • 'Аср23:17
 • Магриб54:20
 • Иша01:23
 • Кибла18:12

Румыния - Romania

اوقات نماز Румыния - Namaz Timings Romania - Prayer Timings RomaniaРумыния

اولكه‌لر