اوقات نماز Монголия

Монголия اوقات نماز Монголия - Namaz Timings Mongolia -- ۱۶ апрель ۲۰۲۴ - вторник

 • история
 • Фаджр
 • восход
 • Исра
 • Зухр
 • 'Аср
 • Магриб
 • Иша
 • Кибла
 • Улан-Батор
 • Фаджр48:03
 • восход54:05
 • Исра48:06
 • Зухр02:13
 • 'Аср50:16
 • Магриб54:19
 • Иша43:21
 • Кибла06:18
 • Баян-Улгий
 • Фаджр50:03
 • восход59:05
 • Исра55:06
 • Зухр10:13
 • 'Аср58:16
 • Магриб03:20
 • Иша56:21
 • Кибла02:17

Монголия - Mongolia

اوقات نماز Монголия - Namaz Timings Mongolia - Prayer Timings Mongolia