اوقات نماز Норвегия

Норвегия اوقات نماز Норвегия - Namaz Timings Norway -- ۱۶ апрель ۲۰۲۴ - вторник

 • история
 • Фаджр
 • восход
 • Исра
 • Зухр
 • 'Аср
 • Магриб
 • Иша
 • Кибла
 • Осло
 • Фаджр42:01
 • восход50:05
 • Исра56:06
 • Зухр22:13
 • 'Аср13:17
 • Магриб49:20
 • Иша57:23
 • Кибла04:11
 • Ставангер
 • Фаджр47:02
 • восход17:06
 • Исра17:07
 • Зухр42:13
 • 'Аср33:17
 • Магриб03:21
 • Иша53:23
 • Кибла00:11
 • Берген
 • Фаджр38:01
 • восход12:06
 • Исра16:07
 • Зухр43:13
 • 'Аср35:17
 • Магриб11:21
 • Иша24:00
 • Кибла01:11
 • Тронхейм
 • Фаджр18:01
 • восход41:05
 • Исра50:06
 • Зухр23:13
 • 'Аср15:17
 • Магриб02:21
 • Иша00:01
 • Кибла06:11
 • Драммен
 • Фаджр08:02
 • восход56:05
 • Исра58:06
 • Зухр24:13
 • 'Аср15:17
 • Магриб47:20
 • Иша48:23
 • Кибла03:11
 • Ларвик
 • Фаджр23:02
 • восход58:05
 • Исра00:07
 • Зухр25:13
 • 'Аср16:17
 • Магриб47:20
 • Иша41:23
 • Кибла02:11

Норвегия - Norway

اوقات نماز Норвегия - Namaz Timings Norway - Prayer Timings Norway