اوقات نماز Испания

Испания اوقات نماز Испания - Namaz Timings Spain -- ۱۶ апрель ۲۰۲۴ - вторник

 • история
 • Фаджр
 • восход
 • Исра
 • Зухр
 • 'Аср
 • Магриб
 • Иша
 • Кибла
 • Аликанте
 • Фаджр39:05
 • восход21:07
 • Исра05:08
 • Зухр07:14
 • 'Аср49:17
 • Магриб47:20
 • Иша14:22
 • Кибла20:10
 • Валенсия
 • Фаджр35:05
 • восход19:07
 • Исра03:08
 • Зухр06:14
 • 'Аср50:17
 • Магриб48:20
 • Иша17:22
 • Кибла24:10
 • Мадрид
 • Фаджр45:05
 • восход31:07
 • Исра16:08
 • Зухр20:14
 • 'Аср04:18
 • Магриб02:21
 • Иша33:22
 • Кибла24:10

Испания - Spain

اوقات نماز Испания - Namaz Timings Spain - Prayer Timings Spain