اوقات نماز Болгария

Болгария اوقات نماز Болгария - Namaz Timings Bulgaria -- ۲۵ июль ۲۰۲۴ - четверг

 • история
 • Фаджр
 • восход
 • Исра
 • Зухр
 • 'Аср
 • Магриб
 • Иша
 • Кибла
 • София
 • Фаджр46:03
 • восход01:06
 • Исра55:06
 • Зухр43:13
 • 'Аср44:17
 • Магриб07:21
 • Иша01:23
 • Кибла24:12
 • Варна
 • Фаджр25:03
 • восход42:05
 • Исра36:06
 • Зухр25:13
 • 'Аср26:17
 • Магриб49:20
 • Иша45:22
 • Кибла24:12
 • Бургас
 • Фаджр32:03
 • восход45:05
 • Исра39:06
 • Зухр27:13
 • 'Аср27:17
 • Магриб49:20
 • Иша43:22
 • Кибла24:12
 • Русе
 • Фаджр32:03
 • восход52:05
 • Исра32:06
 • Зухр28:13
 • 'Аср30:17
 • Магриб56:20
 • Иша53:22
 • Кибла24:12
 • Пловдив
 • Фаджр44:03
 • восход57:05
 • Исра51:06
 • Зухр37:13
 • 'Аср37:17
 • Магриб00:21
 • Иша52:22
 • Кибла24:12
 • Казанлык
 • Фаджр40:03
 • восход54:05
 • Исра48:06
 • Зухр35:13
 • 'Аср35:17
 • Магриб57:20
 • Иша51:22
 • Кибла24:12
 • Стара Загора
 • Фаджр40:03
 • восход54:05
 • Исра47:06
 • Зухр34:13
 • 'Аср34:17
 • Магриб56:20
 • Иша49:22
 • Кибла24:12
 • Плевен
 • Фаджр35:03
 • восход53:05
 • Исра48:06
 • Зухр38:13
 • 'Аср39:17
 • Магриб04:21
 • Иша01:23
 • Кибла24:12
 • Гоце-Делчев
 • Фаджр46:03
 • восход56:05
 • Исра48:06
 • Зухр34:13
 • 'Аср32:17
 • Магриб53:20
 • Иша43:22
 • Кибла23:12
 • Айтос
 • Фаджр30:03
 • восход45:05
 • Исра39:06
 • Зухр27:13
 • 'Аср28:17
 • Магриб51:20
 • Иша46:22
 • Кибла24:12
 • Пазарджик
 • Фаджр47:03
 • восход59:05
 • Исра53:06
 • Зухр39:13
 • 'Аср38:17
 • Магриб01:21
 • Иша53:22
 • Кибла23:12
 • Омуртаг
 • Фаджр36:03
 • восход52:05
 • Исра32:06
 • Зухр26:13
 • 'Аср27:17
 • Магриб52:20
 • Иша46:22
 • Кибла24:12
 • Добрич
 • Фаджр21:03
 • восход40:05
 • Исра35:06
 • Зухр25:13
 • 'Аср27:17
 • Магриб51:20
 • Иша49:22
 • Кибла25:12
 • Хаскёй
 • Фаджр43:03
 • восход55:05
 • Исра48:06
 • Зухр34:13
 • 'Аср33:17
 • Магриб55:20
 • Иша47:22
 • Кибла24:12
 • Кырджали
 • Фаджр47:03
 • восход57:05
 • Исра50:06
 • Зухр35:13
 • 'Аср33:17
 • Магриб55:20
 • Иша45:22
 • Кибла23:12
 • Смолян
 • Фаджр50:03
 • восход00:06
 • Исра53:06
 • Зухр38:13
 • 'Аср36:17
 • Магриб57:20
 • Иша47:22
 • Кибла23:12
 • Шумен
 • Фаджр29:03
 • восход46:05
 • Исра40:06
 • Зухр29:13
 • 'Аср30:17
 • Магриб53:20
 • Иша49:22
 • Кибла24:12
 • Кюстендил
 • Фаджр53:03
 • восход05:06
 • Исра59:06
 • Зухр46:13
 • 'Аср45:17
 • Магриб08:21
 • Иша00:23
 • Кибла23:12
 • Разград
 • Фаджр27:03
 • восход46:05
 • Исра40:06
 • Зухр30:13
 • 'Аср32:17
 • Магриб56:20
 • Иша54:22
 • Кибла24:12

Болгария - Bulgaria

اوقات نماز Болгария - Namaz Timings Bulgaria - Prayer Timings BulgariaБолгария

اولكه‌لر