اوقات نماز Словения

Словения اوقات نماز Словения - Namaz Timings Slovenia -- ۲٨ май ۲۰۲۴ - вторник

 • история
 • Фаджр
 • восход
 • Исра
 • Зухр
 • 'Аср
 • Магриб
 • Иша
 • Кибла
 • Любляна
 • Фаджр23:02
 • восход09:05
 • Исра06:06
 • Зухр09:13
 • 'Аср13:17
 • Магриб52:20
 • Иша11:23
 • Кибла18:11
 • Марибор
 • Фаджр10:02
 • восход02:05
 • Исра00:06
 • Зухр05:13
 • 'Аср14:17
 • Магриб50:20
 • Иша12:23
 • Кибла18:11

Словения - Slovenia

اوقات نماز Словения - Namaz Timings Slovenia - Prayer Timings Slovenia